top of page

מה זה עיגול לטובה?

שילמתם באשראי? סכום הקנייה יתעגל כלפי מעלה לשקל הקרוב והאגורות ייתרמו לעמותת אני שלישי.

לדוגמה: קנית ב-9.80, שילמת 10 ש״ח, תרמת 20 אגורות.

כ4 ש״ח בממוצע נתרמים בחודש לעמותת אני שלישי.

כסף קטן שיאפשר לנו להמשיך את פעילות העמותה ולהמשיך לעזור לבני נוער במצבי סיכון.

bottom of page